Odstoupení od smlouvy

NBdily.cz

 

Odstoupení od smlouvy

Podmínky vztahující se k odstoupení od smlouvy jsou shrnuty v obchodních podmínkách na tomto webu.

 

Vrácení zboží je možno provést osobně či zasláním produktů na níže uvedenou adresu.

NBdily.cz

Kutnohorská 51

Kolín – 280 02

 

V případě vracení zboží formou zaslání na danou adresu je třeba ke zboží přiložit průvodní dopis, obsahující náležité informace:

 • Číslo objednávky:
 • Číslo daňového dokladu:
 • Název a kód zboží:
 • Datum objednání zboží (uzavření kupní smlouvy):
 • Datum obdržení zboží:
 • Jméno a příjmení kupujícího:
 • Bydliště kupujícího:
 • Emailová adresa kupujícího:
 • Kontaktní telefon kupujícího:
 • Kupní cena byla uhrazena způsobem:
 • Prosím o vrácení kupní ceny způsobem: (číslo účtu)
 • Důvod odstoupení: (je doporučené vyplnit – není nezbytné):

 

Pro ulehčení si též můžete stáhnout náš připravený formulář pro odstoupení od smlouvy (viz níže).